Süreç & Sonuç

SÜREÇ & SONUÇ

Günümüzde şikayet sitesi platformları markaların güvenirliklerini, hizmet anlayışlarını ve müşterilerine karşı yaklaşımlarını belirlemek açısından büyük önem taşıyor. Ancak şikayet platformunun tamamen güvenilir olması, üyelik bilgilerini koruması ve aynı zamanda markalar tarafından da çözüm sağlanabilmesi açısından markaları platformunda bulundurması gerekiyor. Bu sayede müşteriler memnuniyetsizliklerini dile getirirken markalar da yaşanan olumsuzlukları gidermek için eylemde bulunabiliyor.

Müşteri Hakkının Korunması

Gerek yasal düzenlemeler gerekse de markaların taahhüt ettikleri kapsamında her müşterinin temel hakları bulunur. Bunların başında ise alınan hizmet veya üründen memnun olunması, anlatıldığı gibi olması, ürün sorunu yaşanmaması, arıza gibi durumlarda destek sağlanması, ücret iadesi, fiyat, etiket gibi noktalar markaların çok dikkat etmeleri gereken konular arasında yer alır. Fakat her zaman markalar bu noktalara dikkat etmeyebilir. Bazen bu ihmalden kaynaklanabilir veya tamamen farkında olunmadan gerçekleşebilir. Böyle durumlarda ise doğru çözümlerin elde edilmesi çok önemlidir.

Şikayet sitesi sayesinde müşteriler ürün veya hizmet aldıkları veya deneyimlerine yönelik şikayetlerini dile getirebiliyor. Şikayetlerin markalar için özellikle en bağlayıcı tarafı bunların potansiyel müşterilere dönük olarak olumsuz fikir edinmesine yol açmasıdır. Bu durum ise markanın imajını ve sürdürülebilirliğini etkileyeceği için markalar şikayetlerin kaldırılması veya geri çekilmesi için durumun çözülmesi için özen gösterirler. Şayet marka buna yönelik olarak çaba göstermiyorsa diğer müşteriler de markayı tercih etmeyecek ve önemli bir kayıp yaşanacaktır.

En etkili şikayet sitesi temel olarak bu işlevi yerine getirir ve müşterilerin haklarının korunmasına yardımcı olur. Markalar da aynı zamanda hizmet kalitelerini iyileştirmek için mevcut şikayetleri inceler, sorunları çözer ve böylece iki taraf için de doğru sonuçlar elde edilir.

Çözümsüz Kalmayan Şikayetler

Şikayetlerin markalar nezdinde sanıldığının aksine olumsuz dönüşlerinden öte olumlu dönüşleri vardır. Bu durum şikayetleri dikkate alan ve çözüm odaklı yaklaşan markalar için geçerlidir. Her iş tanımında çeşitli nedenlere bağlı olarak aksamalar yaşanabilir, memnuniyetsizlikler görülebilir. Özellikle herkesi memnun etmek olanaklı olmadığından şikayetlerin oluşması da markalar için anlaşılır görülmelidir.

Bu bakımdan şikayet sitesi üzerinden yapılacak şikayetlere markalar anlayışlı ve çözüm odaklı yaklaşır. Sorunu çözerek hem mağdur müşterinin mağduriyetinin giderilmesi söz konusu olur hem de diğer müşterilere yönelik olası bir sorunda sorunun çözüleceğine yönelik etkili bir mesaj verilir. Bu kapsamda da markaların da şikayetlere olumsuz yaklaşmak yerine olumlu yaklaştıkları görülür.

Ancak yapıcı veya çözüm odaklı olmayan markalar ise bu türden bir ticari anlayışa sahip olmadıklarında söz konusu şikayetler başka kişilerin mağdur olmamaları için yarar sağlar. Bu bakımdan sadece mağdur olan tarafların değil henüz markayı tercih etmemiş olanların da şikayetler üzerinden marka kimliği için fikir elde etmeleri söz konusudur. En etkili şikayet sitesi sayesinde potansiyel ve gerçek müşteriler ile markalar önemli bir avantaj elde edebiliyor.